Как да използваме пълноценно фирмата за хамали

Преместване на офис от едно място на друго или пренасяне на бизнес, заедно с всички документи, техника и обзавеждане, е комплексен процес, към който трябва да се подходи сериозно добре планирано. Първо проучете пазара и фирмите за хамали и хамалски услуги, срещнете се с техен представител и обсъдете желанията и плановете си. Бъдете максимално изчерпателни, за да се получи реална представа за процеса по преместване на офиса и фирмата да се справи възможно по-бързо с поставената задача.

Обърнете особено внимание каква работна ръка ще е необходима, кутии, кашони, опаковъчни материали, транспорт, оборудване…, а ако не ви попитат - направете го вие. Обсъдете възможните затруднения, на които бихте се натъкнали при малки асансьори и мястото за паркиране на товарните камиони. Убедете се, че компанията, която ще премества офиса ви има опитни хамали и предлага качествени хамалски услуги.

През това време вие започнете със задължителната подготовка преди пренасяне: - Групирайте според камионите офис оборудването и залепете цветни листчета на всяка мебел и вещ, кое къде и с кое заедно да се пренесе и в новия офис къде да бъде поставено.
- Използвайте различен цвят индекси, букви и цифри за създаване на кодова система за групиране.
- Обозначете по същия начин папките и дребните вещи, техниката, за да помогнете на фирмата за хамали и хамалски услуги да не ги разместват при пренасянето, а в новия офис да ги поставят на съответните места.
- Изхвърлете ненужните вещи – ще намалите драстично количеството за пренасяните.
- Направете копие на схемата и я дайте на хамалите.
- Сложете конкретни указания за местоположението на всяка вещ.
- Убедете се, че фирмата за хамали и хамалски услуги е обезопасила всички ръбове, первази, входове и изходи, за да не се наранят мебели и техника при изнасянето.
- Убедете се, че добре сте опаковали чупливите вещи.